Reverse Engineering

  • tvorba NURBS křivek, ploch a plošných topologií na polygonárních sítích
  • vyhlazování ploch ( class A )
  • používaný Software pro Reverse Engineering: TEBIS